Tillbaka

Skattenyheter i höstbudgeten

Bo Svensson och Bertil Båvall

Nya rättsfall och förhandbesked

  • Inget skattetillägg på koncernbidragsspärrat underskott
  • Nya rättsfall på dubbelbestraffningsområdet

Publiceringsdatum:
18 December, 2014