Tillbaka

Skattenyheter 2

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstaganden avseende fåmansföretag.

  • Utomståenderegeln
  • Samma eller likartad verksamhet
  • Verksam i betydande omfattning
  • Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme

Publiceringsdatum:
30 Januari, 2015