Tillbaka

Redovisningsdagen - del 6

  • Brevsvar från BFN (forts)
  • Jämförelsetal i koncernredovisningen
  • Skanning av utlägg
  • SRFs uttalanden i redovisningsfrågor, SRFU
  • Bostadsrättsföreningar – upplåtelseavgifter
  • Utredningsdirektiv bostadsrättsföreningar 2015
  • Frågestund

Publiceringsdatum:
30 November, 2015