Tillbaka

Redovisningsdagen - del 2

  • Kommande lagändringar i ÅRL – vilken effekt får dessa på K3?
  • K-regelverk för årsbokslut
  • FAR, varför har så många gamla uttalanden försvunnit?
  • FAR RedR 2 Kontrollbalansräkning
  • Nedskrivning i kommunala bolag

Publiceringsdatum:
30 November, 2015