Tillbaka

Redovisningsdagen - del 1

  • Inledning
  • Ändringar i ÅRL 2016, Prop. 2015/16:3
  • Slutbetänkandet från Redovisningsutredningen, SOU 2015:8
  • Kommande lagändringar i ÅRL – vilken effekt får dessa på K2?

Publiceringsdatum:
30 November, 2015