Tillbaka

Ränteavdragsbegränsningar

Bo Svensson och Bertil Båvall

Företagsskatteutredningens betänkande

  • Begränsningar i avdragsrätten för räntor?
  • Sänkt bolagsskatt?

Publiceringsdatum:
18 December, 2014