Streamingtest

Testning av FARs streaming och video


Följ anvisningarna nedan för att testa din dator för streaming och video

Se till att ljudet på din dator är på. Klicka sedan på videon nedan för att starta uppspelningen av testvideon.Om både ljud och bild flyter på bra så kommer det även att göra det vid streaming och annan videouppspelning från FAR.

Om du upplever några problem med ljud eller bild kontakta IT-ansvarig på ditt företag.
Oftast beror det på bandbredden där du sitter eller att streamingporten är blockerad.

Om du har frågor så kontakta FAR på kundservice@far.se