Tillbaka

Momsnyheter 5

Nyheter från Skatteverket, Skattenämnden samt domar från svenska domstolar och EU-domstolen
  • Tillträde till evenemang – moms på konferenser?
  • Nyheter inom fastighetsområdet
  • Skatteverkets hantering av importmoms
  • Nytt på tryckerimomsfronten samt “Postendomen”
  • Nyheter från HFD och kammarrätterna

Publiceringsdatum:
25 Maj, 2015