Tillbaka

Moms: utlägg och vidarefakturering

När ett inköp ska betalas av ett företag uppkommer många olika momsfrågor. Under detta webbinarium reder vi ut begreppen och redogör för många praktiska exempel och förklarar hur dessa ska hanteras. Några av frågorna som behandlas är:– Vem är köpare? – För vems räkning görs köpet? – Vems kostnad är detta?– Hur redovisas transaktionen?– Ska en vidarefakturering ske och finns det en intäkt att redovisa för någon? – Måste ett påslag göras för en vidarefakturering? Ska moms faktureras för arbetsgivaravgifter och förmåner och kan man dra momsen om kostnaden ”skickas” vidare? Redogörelsen kommer självklart ske med utgångspunkt i de senaste uttalandena från Skatteverket och domar från såväl svenska domstolar som EU-domstolen.

Publiceringsdatum:
30 September, 2015