Tillbaka

Moms - del 2

Pia Hedberg

Aktuella rättsfall, skrivelser och ställningstaganden 2014

  • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms
  • Nya fastighetsmomsen – blev det enklare?
  • Elektroniska tjänster – nya regler från 2015
  • Förbättrade regler vid import
  • Den eviga tryckerimomsen – vad är statusen

Publiceringsdatum:
19 December, 2014