Tillbaka

IFRS-dagen - del 8

  • IFRS 9 Financial Instruments
  • Kommande leasingstandard - IFRS 16
  • Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
  • Nytt redovisningsdirektiv och implementering i svensk rätt
  • Nya upplysningskrav om hållbarhet
  • Country by country reporting - skatt
  • Regelbunden finansiell information
  • Aktuella rättsfall

Publiceringsdatum:
30 November, 2015