Tillbaka

IFRS-dagen 2016

Föreläsare: Jan Marton och Pernilla Lundqvist

Nyheter m.m. inför bokslutet 2016 


 • Nyheter inom IFRS
 • Årliga förbättringsprojekt, s k annual improvements som påverkar ett antal standarder
 • Nyheter från Rådet för finansiell rapportering
 • Erfarenheter av IFRS-tillämpning och av övervakning av finansiell rapportering
 • Lagstiftningsnyheter

  Nyheter inför 2017 och framåt

 • IFRS 9 Financial instruments
 • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

 • IFRS 16 Leasing
  - m.m.

Publiceringsdatum:
21 November, 2016