Tillbaka

Revision III

Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst 3 års revisionspraktik. Kursen innehåller fyra huvudavsnitt; ISA, rapportering samt borgenärsskydds- och obeståndsregler. Särskild tonvikt läggs på kombinerad riskbedömning, borgenärsskydd och ramverket för bestyrkandeuppdrag. Vi pratar även affärsmannaskap och hur du utifrån din förtroendegivande yrkesroll som revisor kan utveckla byråns affärer.

Publiceringsdatum:
20 Januari, 2017

Tags:
Revison III