Tillbaka

IFRS – fördjupning

Denna fördjupningskurs ger dig kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer.

Publiceringsdatum:
03 Januari, 2017

Tags:
IFRS-fördjupning